» In memoriam

Wat is dit?

Op deze pagina willen we hen, die ons zijn ontvallen in de loop der jaren, in gedachten blijven houden. Wij verzoeken de bezoekers van deze pagina even stil te willen blijven staan bij en hun gedachten te laten gaan naar hen die niet meer onder ons zijn, maar mede door hun houding en optreden ,het gezicht van de 829-832 Zware Transport Compagnie hebben bepaald.

Peter Jansens.
Peter maakte deel uit van het 2e peloton van de 829/832 zware transport cie en was een van de laaststen die de YT 514 nog in gebruik hadden. Daarna reed hij op de 2300 met steenoplegger en gaf er veel demonstraties mee in Nederland en Duitsland. Peter stond bekend als een spontane jongen en was geliefd bij zijn collega's.Peter is op weg van zijn huis in Tholen naar de kazerne in Grave verongelukt. Een bochtige weg met veel bomen die hij met te hoge snelheid heeft genomen, maakt een einde aan zijn leven. Peter is geboren op 17 december 1963 en kwam door het noodlottige ongeval om het leven op 7 maart 1988.

Jan Schilders.
Jan Schilders was CSM bij de 829/832 zware transport cie zowel in Vught alsook later in Keizersveer. Zowel binnen de compagnie als ver daarbuiten was Jan Schilders een gerespecteerde persoon. Schilders heeft met zijn optreden en zijn gevoel voor menselijke verhoudingen vele jaren lang het gezicht van 829 / 832 weten te bepalen en verdient misschien juist daardoor wel het predikaat 'mister 829'.

Willem Luteijn.
Willem Luteijn, destijds dienstplichtig soldaat bij de 829e / 832e zware transport compagnie,was gelegerd in de Pontonnierskazerne in Keizersveer. Willem Luteijn is overleden in januari 2000.

Bert Ariens.
Bert Ariens was korporaal der eerste klasse bij de 829e / 832e zware transport compagnie en was aanvankelijk in Vught (Lunettenkazerne) bij 829/832 gekomen. Naderhand werd Bert mee overgeplaatst naar de Pontonnierskazerne in Keizersveer, waar hij ondermeer werkzaam was bij het MT -bureau. Bert is voor een aantal jaren terug overleden.

Harry Neve.
Harry Neve was sergeant der eerste klasse bij het derde peloton van het zwaar transport en had door zijn gemoedelijke instelling tal van vrienden gemaakt, zowel binnen als buiten de compagnie. Helaas is Harrie Neve ons voor een aantal jaren terug ontvallen.

Johannes Lether.
Johannes Letherwerd op 14 januari 1929 geboren in Solo, Soerakarta, Indonesie. Op 1 juni 1946 treedt Johannes in dienst bij het K.N.I.L. In zijn militaire functies maakte hij tal van overplaatsingen mee en was ondermeer actief in Korea. Hij was drager van de volgende onderscheidingen: 'Kruis voor Recht en Vrede", 'Kruis voor Recht en Vrijheid met de gesp Korea 1950", 'United Nations Servicemedal met gesp Korea' en 'Onderscheidingsteken verbonden aan de Koreaanse Presidential Unit Citation". Op 24 januari 1961 werd Johannes Lether ingedeeld bijde 829/832 zware transport cie, in de Lunettenkazerne in Vught als sergeant der eerste klasse. Johannes Lether is in Vught overleden op 1 januari 1972.

Jurgen Kuijper.
Jurgen Kuijper maakte in de zeventiger jaren deel uit van het eerste (of munitie peloton) van het zwaar transport in de Pontonnierskazerne te Keizersveer. Jurgen was korporaal der eerste klasse ts. Ons heeft het droeve bericht bereikt dat Jurgen inmiddels is overleden.

Dave van Beveren.
Ook Dave van Beveren maakte in dezelfde periode (jaren zeventig) deel uit van het eerste of munitiepeloton van het zwaar transport van de Pontonnierskazerne te Keizersveer. Naar gemeld werd is ook Dave van Beveren voor enige tijd terug overleden. Dave was eveneens korporaal der eerste klasse ts.

Nol Hofstee.
De zeer sympathieke plaatsvervangend commandant uit begin jaren 70, onder Majoor Maas, was Kapitein Nol Hofstee. Hij is als één van de weinige AAT-officieren Brigade Generaal geworden. Helaas is hij een jaar of vijf geleden overleden.

Peter van Loenhout.
Peter van Loenhout was chauffeur bij de 829 / 832 zware transport cie en is tijdens zijn diensttijd op zeer jonge leeftijd komen te overlijden aan de gevolgen van een slopende ziekte. Het veel te vroeg heengaan van Peter heeft een diepe indruk gemaakt op zijn maten van 829/832 zwaar transport. Peter is in 1979 overleden.

Henk ten Hove.
Henk ten Hove was een van de oudgedienden van 829 zwaar transport uit de tijd van Vught en dan moet U ongeveer denken aan eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Henk woonde de laatste jaren in Apeldoorn. Ons heeft het trieste bericht bereikt dat Henk in ca. 2000 is overleden.

Cor van Oosterom
Cor van Oosterom was eind jaren vijftig, begin jaren zestig, jeepchauffeur bij het stafpeloton van 829 zware transport compagnie in Vught. Cor woonde de laatste jaren in Eindhoven. Helaas is ook Cor ons voor enige tijd ontvallen.

Walraven.
Walraven was sergeant de eerste klasse bij 829/832 zwaar transport en was het hoofd van de onderhoudsgroep in Vught. Walraven, die bij vrienden en bekenden beter bekend stond als 'Wally 'is helaas overleden. De juiste datum is ons (nog) niet bekend.

D. van Ham.
Luitenant Van Ham , geboren in 1930, gestationeerd in de lunettenkazerne te Vught, was een enthousiaste AAT-er en ging dolgraag met de takelwagen op pad. De takelwagenchauffeur vertelde onlangs nog dat hij- als hij bijvoorbeeld 's avonds moest uitrukken- steevast langs Den Bosch moest om luitenant Van Ham op te pikken. D. van Ham is overleden op 24-08-1994.

N.N. Nieuwendijk.
Luitenant Nieuwendijk was in de Lunettenkazerne te Vught (jaren '59 / '62) commandant van het BOS-peloton (832 zwaar transport). Ons bereikte het bericht dat Lt. Nieuwendijk is overleden.

Bethlehem
Sergeant - Majoor Bethlehem, waarvan de overige gegevens op dit moment nog ontbreken, is overleden in 2004.

Barnhoorn.
Majoor Barnhoorn was in de jaren tachtig, doch in elk geval in het jaar 1981, commandant van de 829 / 832 zware transport compagnie in Keizersveer. Helaas bereikte ons het bericht dat Majoor Barnhoorn is overleden.

Cor Meijer.
Korporaal der eerste klasse Cor Meijer was vele jaren het gezicht van het MT bureau en was één van de sterke beroepskrachten binnen het zwaar transport. Cor was ondermeer drager van het rode erekoord.
Helaas is ook deze sympathieke beroepskorporaal niet meer onder ons.

Huub Huighen.
Huub Huighen was commandant van de werkplaats (garage) in ondermeer de Pontonnierskazerne in Keizersveer en het was mede aan zijn inzet en vakkennis te danken dat het materieel rollende bleef.
Huub Huighen is ons in 2003 ontvallen.

Jan Brieffies.
Jan Brieffies was de eerste commandant van het zwaar transport (destijds aangeduid als 124V) en heeft dus de eerste stappen gezet om onze compagnie het smoelwerk te geven waar het zo bekend door geraakt is. Jan Brieffies maakte daarna de overplaatsing mee van Grave naar Vught, bij welke gelegenheid ook de aanduiding werd omgedoopt in 829V (later 829 T). Nadat Jan Brieffies het commando had overgedragen vertrok hij naar de Koning Willem II kazerne in Tilburg en later ondermeer naar Arnhem. Ondanks dat hij werd overgeplaatst bleven hij en zijn vrouw in Grave wonen. De echtgenote van Jan Brieffies overleed in 1998. Daarna ging het met de gezondheid van deze eerste commandant van het zwaar transport snel bergafwaarts. Brieffies was Alzheimer patiënt, maar bleef zich wel alle militaire voorvallen herinneren. Op 25 juni 2002 is Jan Brieffies ons ontvallen.

Van Dun.
Van Dun was kpl.1 bij het zwaar transport te Keizersveer. Voornaam waarschijnlijk Jan of John. Was chauffeur. Naar men vermoedt is Van Dun reeds overleden.

Willem Zijlmans.
Willem Zijlmans was chauffeur / kpl.1 bij het munitiepeloton in Keizersveer. Willem woonde in Raamsdonksveer.
Er zijn diverse meldingen gedaan dat Willem Zijlmans ons voor enige jaren terug is ontvallen.

Ton Schneiders.
Ons bereikte het bericht dat Ton Schneiders op of omstreeks 21 november 2005 is overleden.
Ton was korporaal der eerste klasse, TS en gelegerd in de Pontonnierskazerne in Keizersveer.
Hij was een aimabele collega aan wie wij prettige herinneringen bewaren.
Ton is op 26 november 2005 gecremeerd in Vlijmen.

Hendrik Maria Joseph (Henk) Souren.
Voor ons kwam zeer plotseling het droeve bericht dat onze oud collega Henk Souren op 17 juli 2006 is heengegaan. Henk was geboren op 3 mei 1945 in Übach over Worms. Henk diende bij de 829/832 zware transport compagnie in Vught en later in Keizersveer als chauffeur van een trekker met tankoplegger. We verliezen in Henk een bijzondere en amaibele collega die vele vrienden had bij het zwaar transport. Henk was in zijn latere leven caféhouder van Café 't Eikske in Hoensbroek. Henk is op zaterdag 22 juli 2006 gecremeerd in Heerlen. Een laatste groet van je oude maten. De collega's van Henk wensen zijn vrouw Lieske, zijn moeder Trees Souren, Theo en Josi, Sandra en Roy, Donny, Jerel en overige familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.


Serg.1 Ad den Hartog
Op zondag 11 maart 2007 kreeg ik het bericht van Pam den Hartog dat zijn vader sergeant der eerste klasse Ad den Hartog op 11 november 1991 reeds is overleden. Sergant den Hartog blijft in ieder geval "onder ons" en ondanks dat zijn overlijden reeds jaran achter ons ligt, condoleren wij de familie van harte met dit verlies.


Gisteren ( 7 oktober 2007) ontving ik het bericht dat Majoor Lupker op 81 jarige leeftijd is overleden. Jan Lupker was legendarisch. Altijd op de bres voor z'n mannen,rechtvaardig en streng als het moest. Twee jaar geleden bezocht hij, tezamen met z'n vrouw en kinderen, onze reunie in Eindhoven. Hij genoot groot respect van iedereen die onder hem gediend hebben en dat was duidelijk te merken. Jan is , op zijn uitdrukkelijke wens, in besloten kring begraven op 4 oktober jl. Voor iedereen had hij een laatste groet:
" mijn laatste groet is aan hen die mij kenden en mij liefhadden"
Namens alle oudgedienden van de 829-832 Zwaar Transport Compagnie condoleer ik Jan's familie ten diepste. Wij zullen Jan niet vergeten.

In memoriam Jan van Kessel 17-02-1950 – 12-11-1999

Alhoewel Jan van Kessel reeds op 12 november 1999 op 49 jarige leeftijd is overleden, ontving ik dit bericht in mei van dit jaar van Paul van Buuren.
Jan was net als Paul van de lichting 70-3 en kwamen na 2 maanden Breda (Trip van Zoutelandtkazerne) naar Keizersveer. Als chauffeur en soldaat der eerste klasse, diende hij in het derde peloton onder 1e luitenant Klaas Roos.
Jan was legendarisch. Een humoristische en spontane collega die in z’n vrije tijd een fervent biljarter was. Jan woonde zijn hele leven in de Kwakel. Een dorp in de buurt van Uithoorn. Daar is hij ook begraven. Z’n graf is versierd met een biljartkeu met 3 biljartballen.

Paul van Buuren heeft z’n uiterste best gedaan om te achterhalen waar z’n vriend na al die jaren woonde en werkte. Helaas voor hem eindigde de speurtocht in het bovenstaande bericht. Paul vroeg mij dit “in Memoriam” te schrijven en te plaatsen. Dat was het laatste wat hij voor Jan kon doen.

John van Aken (Johannes Petrus)
John is op 20 juni 2009 op 61 jarige leeftijd aan kanker overleden. John is gecremeerd in Cappelle aan den IJssel. John was een Anglofiel. Hij hield veel van Engeland, was daar geregeld op vakantie, soms tezamen met z'n vriend van 't eerste uur Geert Nieman.

Op 28 februari jl. is Charles Ritzen overleden. Charles is na een aanvankelijk succesvolle operatie aan een hersentumor, toch overleden. Charles ken ik als een prima collega, een echte Limburger die z'n weg binnen 829-832 best kon vinden. Charles was van de lichting 69-4 en diende z'n tijd uit in Keizersveer. Naast z'n loopbaan was Charles actief in de Kartsport. Als official van de KNAF en als bestuurder van de kartclub ISBL deed hij van zich spreken. Nog geen drie weken geleden heb ik Charles uitgebreid aan de telefoon gehad en hebben we uitvoerig gesproken over z'n aanstaande operatie, de risico's en natuurlijk over de tijd na de operatie."We gaan ervoor Henk", zo sloot hij het gesprek af.... Charles is op 4 maart jl. gecremeerd in Heerlen. Wij wensen Wilma en de kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Henk Kruit


Age Sipkema
In Februari 2011 overleed Age Sipkema. Age stond vooral bekend als Barman van 829-832. Age is ernstig ziek geweest.

Frank ( Frankie) Bruggeman.
Frank is op 17 januari 2011 , na een ziekbed van 2 maanden , overleden Frank is 53 jaar geworden Frankie was TSer, KPL 1 bij het 2e peloton in Keizersveer en een heel fijne collega.

Bert van Herk
Bert is op 30 maart 2011 zeer onverwachts overleden. Bert heeft zich altijd zeer betrokken gevoeld bij de AAT enm onze compagnie in het bijzonder en was zover dat mogelijk was altijd aanwezig op de reünies die werden georganiseerd.

Jan (Jantje) van Straaten,
Jantje van Straaten is reeds in 2006 op een leeftijd van 58 jaar overleden. Altijd goedlachs. Hij heeft z'n diensttijd als zeer positief ervaren.

Cor Schot
Op 4 maart 2011 is na een ziekte Cor Schot overleden. Cor was in z'n leven na 829-832 particulier chauffeur voor zowel het Koningshuis (21 jaar) als de Provincie (21 jaar). Een van z'n laatste hoogtepunten was het trouwen van Carlos ( zoon van Irene) in Brussel. Cor was al met pensioen.

Evert Kuiper.
Evert heeft in 2008 op 55 jarige leeftijd plotseling een hartstilstand gehad en direct overleden. Ik heb kort een telefonisch contact gehad met zijn vrouw die mij dit slechte nieuws vertelde.

Frans Werst
Frans Werst overlijdensbericht
Beste vrienden,

Via Hennie Theissen en Willem, de broer van Frans, bereikte mij het bericht dat Frans Werst afgelopen maandag overleden is. Frans Werst was een 832 man die als sergeant enige jaren in Keizersveer heeft gediend.vanaf 1975. Na jaren in Seedorf en Munster heeft Frans de dienst verlaten als kapitein. Helaas is Frans maandag 19 maart 2012 overleden aan longkanker. Frans leed sinds 1975 (diagnose) aan de ziekte van Hodgkin, maar ondanks 4 recediven herstelde hij weer en was weer 100% inzetbaar, getuige zijn uitzendingen naar Cambodja en de Balkan. Maar kanker heeft hem uiteindelijk geveld. Frans is zaterdag 24 maart om 10.00 in Vlijmen gecremeerd. Op z'n crematie ontmoette ik veel van zijn oude collega's. Met gepaste eer hebben wij afscheid van hem genomen.

Sergeant M.Walraven
Sergeant Walraven overleed op 14 oktober 1969. Walraven, altijd eerlijk en oprecht. Zo herinneren wij hem. Zijn vrouw mwevr. Walraven-Wijnschenk mailde mij dit bericht op 8 april 2012.

Joep 18-04-1941  -  29-06-2012 Op 30 juni kreeg ik het bericht dat Joep "De Klepperaar" Hameleers uit Kerkrade is overleden. Joep, alhoewel al ernstig ziek, bezocht op 21 april jl. nog onze reünie in Overloon. Dat heeft hem, volgens zijn familie, veel goed gedaan. Na de reünie heeft hij in Mei met zijn vrouw Maria Lourdes bezocht. Hierna ging het snel bergafwaarts. Joep is woensdag 4 juli gecremeerd op Crematorium Schifferheide, Schifferheidestraat 7 te Kerkrade.(6466EN). Namens alle jongens van 829-832 ZwtCie was ik bij de crematie aanwezig


Henk Kruit

Jl. 8 januari 2013 is Hennie Theissen, na een lang en zwaar ziekbed, overleden. Namens iedereen van 829-832 ZwtCie condoleren wij zijn vrouw en kinderen met dit verlies. Hennie was nog aanwezig op de reunie in 2005. Daarna sloop er langzamerhand een vervelende ziekte binnen Hennie's leven. Hij heeft er nog over nagedacht om op de laatste reünie te komen, maar dat was fysiek niet meer mogelijk. Wij denken met plezier en bewondering aan Hennie terug.

Henk Kruit

29 oktober 2012 bereikte mij het bericht dat de AOO Gerard van Wanrooij na een slopende ziekte is overleden. Pas nu heb ik, dank zij dhr. van Scheppingen en Leo Zwaal, de juiste informatie middels advertenties binnen. Gerard was op de laatste Reünie tezamen met dhr. van Scheppingen aanwezig. Namens alle mannen van 829-832 ZwtCie condoleren wij zijn vrouw Joke, kinderen en kleinkinderen.Op 26 augustus 2013 is Piet Houmes overleden. Piet was van de lichting 65-5 en diende bij het Stafpeloton in Vught.


Op 12 mei 2014 is Bert Houbraken (60-5) in Budel overleden. Bert is 73 jaar geworden. Bert was enthousiast deelnemer aan onze reünie in 2005 en 2008. Bert herstelde goed van een Tia en een hartaanval, maar kon helaas de strijd tegen kanker niet aan.

In 2016 is instructeur van der Heyden overleden. In 2015 nog op de Reünie in Arnhem aanwezig!


[ terug... ]Omhoog


Zwaar Transport Poll

de Flickr fotosite

De landmacht nu...

De Bravo Cie!

MOB Complexen

Het 41 DKO!

Living History!

Leo Zwaal's autohistorie

De Site van Henk Kruit

boekje Pienter.nl

Ook een eigen website?


Copyright 2002-2019