» taak 829-832 ZWTCIE

Wat is dit?

829-832 Zware Transport Compagnie.

Binnen de Koninklijke Landmacht was slechts 1 zware transportcompagnie paraat gesteld en wel de 829-ste Zware Transport Compagnie (829 zwtcie), ingedeeld bij het legerkorps. Aan deze compagnie was toegevoegd een peloton trekker-oplegger combinaties, ingericht voor brandstofvervoer, de 832 zwtcie. Dit is het enige peloton van die compagnie, dat in vredestijd paraat was gesteld. 829-832 zwtcie had daardoor in totaal 68 stuks 10-tons trekker-oplegger combinaties ter beschikking, verdeeld over 4 pelotons. De taak van 829-832 zwtcie was als volgt omschreven : het vervoeren van goederen onder omstandigheden, welke het gebruik van lichter materiaal onpraktisch of oneconomisch maken. Ingevolge een vaste order van de commandant van de 104e transportgroep (104 Tgp) van het legerkorps, onder wiens rechtstreeks bevel de commandant van 829-832 zwtcie stond, diende de compagnie wekelijks een prognose t.a.v. de beschikbare transportcapaciteit in te dienen. Deze prognose had een zo “economisch" mogelijk inzet van de compagnie ten doel en had telkens betrekking op de volgende kalenderweek. De organisatie van de transportcompagnie was een lijn- en staforganisatie.

( met dank aan oud 829-832 pletteraar A.Kiewiet!)

[ terug... ]Omhoog


Zwaar Transport Poll

de Flickr fotosite

De landmacht nu...

De Bravo Cie!

MOB Complexen

Het 41 DKO!

Living History!

Leo Zwaal's autohistorie

De Site van Henk Kruit

boekje Pienter.nl

Ook een eigen website?


Copyright 2002-2019